محل تبلیغات شما

این قاعده حبالشیء یعمی و یصم[1]»است. فاصله معاند و مدافع بودن محمدحسین مهدویان یک مو هم نیست برای جماعتی که حرفروشن او را از ساخته‌اش درنمی‌یابند و برایش هورا می‌کشند. البته که مقصود نهایینه غیرت است، نه غیرش. غرض این بود که میان این رفتارهای زرد، خیلی رو به لاتاریبیاورند و بفروشد که غرض حاصل شد. تحلیل این رفتارها بماند برای پژوهندگان، خوبی‌اشاین است که درک سر و ته یک کرباس بودن ساده‌تر شد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدیدو این کارگردان هم سر از جاهای دیگر درآورد، نگویند خطش عوض شد و فلان و بهمان! ماهم گلویمان را برای چه پاره کنیم؟ یمحق الباطل بترک ذکره[2]» راباید بیشتر رعایت کرد.[1]  دوستداشتن چیزی انسان را نسبت به آن کر و کور می‌کند.

[2]  باطل را با یاد نکردن به محاق ببر.

امروز می‌نویسم که فردا بخوانم

به زلفت صوفیان وصلند

جزیره هرمز؛ دره سکوت

هم ,غرض ,یک ,» ,سر ,خطش ,این بود ,و فلان ,فلان و ,شد و ,عوض شد

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
نمونه سوالات استخدامی رایگان New folder وان اس ام اس ONSMS Patricia's style پرورش gavihesub hejahoota ❤Musie girls❤ عاشقان ومدافعان حرم boabloodamso